آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
- مقدمه 1
- فصل اول كليات 4
- اهداف كلينيك 5
- آشنايي با امكانات و اجزاي لازم براي يك كلينيك گياه پزشكي 7
- طرز جمع آوري نمونه و ارسال نمونه جهت تشخيص بيماريهاي گياهي 7
- مشخصات نمونه خوب 8
- اصول جمع آوري گياهان 9
- تهيه اسلايد موقت ميكروسكوپي 12
- آشنايي با آزمايشگاه تشخيص آفت 14
- طرز جمع آوري نمونه و ارسال نمونه آفات به آزمايشگاه 16
- نمونه برداري از حشرات جونده 18
- طريقه شمارش حشرات روي نباتات 18
- اتاله كردن نهايي پروانه 21
- برچسبهاي نمونه حشرات 23
- نكاتي كه بايد در موقع كاشت درختان رعايت كنيم 24
- هرس درختان 25
- برخي درختچه‌ها و درختان خياباني 27
- برخي از آفات مهم درختان فضاي سبز 33
- برخي بيماريهاي گياهان زينتي فضاي سبز 47
- مصرفي يك بيماري مهم در گياهان فضاي سبز – مرگ نارون 49
- معرفي برخي علف‌هاي هرز موجود در فضاي سبز و روش‌هاي كنترل آنها 51
- روش‌هاي انتشار و گسترش علف‌هاي هرز در چمن 59
- انواع علف كش ها 61
- ليست بيماريهاي مهم تهران و اطراف آن 65
- ليست آفات مهم تهران و اطراف آن 66
- ليست علف‌هاي هرز مهم تهران و اطراف آن 67
- فصل دوم – گزارش كارآموزي 68
- درخت صنوبر و انواع آن 69
- آفات مهم صنوبر
- پروانه گالزاي صنوب 87
- پروانه برگخوار صنوبر 89
- كرم ريشه خوار صنوبر 90
- پروانه دم چنگالي بزرگ صنوبر 92
- پروانه مينوز صنوبر 95
- سوسك برگخوار صنوبر 96
- پروانه گالزاي صنوبر 98
- شته گال كوزه‌اي صنوبر 100
- شته گال كيسه‌اي صنوبر 102
- شته گال مارپيچي صنوبر 104
- شته گال تاج خروسي صنوبر 106
- شته مومي صنوبر 107
- سوسك شاخدار صنوبر 108
- سوسك شاخك بلند خالدار صنوبر 111
- سوسك مينوزي صنوبر 113
- بيماريهاي مهم صنوبر
- لكه برگي صنوبر 115
- بيماري فتيله نارنجي صنوبر 116
- بيماري لكه قهوه‌اي برگ صنوبر 118
- منابع 120


آفات مهم صنوبر

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

انواع علف كش ها

برخي از آفات مهم درختان فضاي سبز

برخي بيماريهاي گياهان زينتي فضاي سبز

بيماريهاي مهم صنوبر

تحقیق آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

دانلود آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

درخت صنوبر

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال