رايش جوانان به موسيقي غربي ودوري ازموسيقي اصيل ايراني و راه های برقراری ارتباط بین جوانان و موسیقی ا

رايش جوانان به موسيقي غربي ودوري ازموسيقي اصيل ايراني و راه های برقراری ارتباط بین جوانان و موسیقی ا

157 علل گیرانی 15فهرست مطالبعنوان:مقدمهعلل گرايش جوانان به موسيقي غربي ودوري ازموسيقي اصيل ايرانيراههاي برقراري ارتباط بين موسيقي اصيل وجوانانمنابع

مقدمههنر اسلامي گرايشات فطري و انساني را تحريك و شكوفا مي كند و او را به سمت تعالي سوق مي دهد.

هنر در مكاتب و ديدگاههاي گوناگون به تعريفي از انسان و ابعاد وجودي وي برميگردد.

در نگاه اسلامي بعد اصيل وجود انسان همان بعد فطري است كه در واقع گرايشات عالي انساني و تعالي طلب او را تشكيل مي دهد. لذا هنر اسلامي تعالي بخش بعد فطري انسان است و زمينه ساز شكوفايي استعداد هاي عالي فطري وي مي باشد و موانع رشد آن ها را برطرف مي نمايد.

گرايشات عالي انساني ميل به تعالي و برخاستن از عالم پست مادي و عروج به كمال دارد لذا هنر اسلامي هنري است كه اين ميل را در آدمي تشديد كرده و از پايبندي به عالم و ماده رها مي سازد و به عالم كمال و قرب حضرت حق مي رساند اما نقطه مقابل آن نگاهي كه در دنياي جديد (غرب ) به مسئله انسان دارد ريشه در تفكرات اومانيستي داشته به عالم پست مادي و حيواني گرايش دارد و بعد اصيل انسان را غريزي مي داند لذا هنر هم درنگاه آنها به مجموعه تدابير واقداماتي اطلاق مي شود كه آتش عزيزي او را شعله ور نمايد.

در مورد تفاوت ميان هنر اسلامي و هنر مدرن و غربي بايد گفت : آنجا كه موجب تحريك غريزه شهوت و غضب انسان شود و او را به سمت گرايشات صرفاً پست مادي و حيواني سوق دهد هنر مبتذل است كه امروزه در بسياري از مظاهر و هنر غربي حول محور شهوت و خشونت دور مي زند اما هنر اسلامي گرايشات فطري و انساني بشريت را تحريك و شكوفا مي كند و نهايتاً او رابه سمت تعالي سوق مي دهد. شهيد آويني نيز در درستي تفاوت جدي ايندو را دريافته بود و از جمله كساني بود كه حقيقتاً در مسير رشد و تعالي هنر اسلامي گام برداشت و يكي از برجستگان اين عرصه بود.

فطرت در انسانها بصورت بالقوه است كه براي رشد و شكوفايي نياز به تحريك و فراهم نمودن زمينه شرايط دارد اما غريزه در انسانها بصورت بالفعل است كه با فراهم شدن كمترين شرايط شعله ور مي شود. لذا تحريك غريزه در انسانها بخصوص جوانان كار سختي نيست بلكه كار آساني است اما شكوفا كردن استعداد هاي آنها نياز به تلاش، عزم، اراده و برنامه ريزي دقيق و تمهيدات تربيتي دارد كه متأسفانه در اين زمينه كوتاهي كرديم.حتي بعضي از دستگاههاي رسمي كه بايد مروج هنر اسلامي و متعالي باشند متأسفانه تحت تأثير فضاي حاكم بر جهان قرار گرفته و در همان وادي خشم و شهوت مي افتند و سعي مي كنند خشم و خشونت را چاشني بسياري از فعاليت هاي هنري خود نمايند.

تأثير پذيري آسان وعدم برنامه ريزي دقيق براي ترويج هنر اسلامي و شكوفايي گرايشات فطري بشر باعث شد كه جوانان به سمت هنر غربي كه گاهي احياناً با تحليل هاي سياسي نيز همراه است، گرايش پيدا كنند. در حاليكه ما مي توانيم از ابزار ها و امكاناتي كه دنياي مدرن براي ترويج هنر خود به كارمي برد استفاده كنيم اما شيوه ها، اصول، اهداف و مباني هنر اسلامي را كه در راستاي فطرت بشر است به كار گيريم و باهنر تلفيق نمائيم همانطور كه شهيد آويني از دوربيني كه برخي براي ترويج خشم و شهوت استفاده مي كنند، زيباترين جلوه هاي معنوي را به نمايش مي گذارد.

وظايف دستگاههاي رسمي فرهنگي كشور اين است اولاً نگاه خود به مقوله هنر را با اسلام ومكاتب الهي منطبق كنند. دوماً نيروي انساني را در اين زمينه پرورش دهند.

هنرمنداني چون شهيد آويني در اين عرصه بسيار كم هستند و ما به پرورش نيروي انساني نياز داريم و مهمتر از آن به اصلاح ديدگاههاي متوليان رسمي تربيت نيروي انساني نياز داريم و تا مادامي كه اين ديدگاه اصلاح نشود و متأثر از فضاي حاكم بر جهان باشد اين مشكلات و نارسايي ها وجود خواهد داشت.

همچنين بايد در بخشهايي از هنر بخصوص در موسيقي مباني دقيق خود را روشن كنيم و آموزش دهيم در حاليكه براي مردم در اين زمينه هنوز ابهاماتي وجود دارد اينكه حدو مرز موسيقي ديني و اسلامي كجاست؟ اساساً دلايل مخالفت با موسيقي مبتذل كدامست ؟ مباني اين موافقت ها و مخالفت ها به دقت روشن شود. رفع اين ابهامات از وظايف متوليان فرهنگي كشور است كه مي تواند جوانان را به سمت هنر اسلامي گرايش و سوق دهد.
رايش جوانان به موسيقي غربي ودوري ازموسيقي اصيل ايراني و راه های برقراری ارتباط بین جوانان و موسیقی ایرانی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال